Hanapiren sameie

Styret & Reglement

Styret for Hanapiren består av fire medlemmer, hvorav en velges som styrets leder. Det velges også to varamedlemmer.

Styremedlemmene velges på sameiermøtet og de har en funksjonstid på to år, mens vararepresentantene velges for ett år. Mer om styret og styrets oppgaver og arbeid finnes i Vedtektene for Sameiet Hanapiren pkt. 7.

For oversikt styremedlemmer, se www.resultat24.no/hanapiren 

Kontakt med styret og med vaktmesterne

Saker som ønskes behandlet av styret, skal sendes skriftlig til . Henvendelsene kan alternativt legges i sameiets postkasse i Daleveien 10, eller sendes pr e-mail til: hanapirenstyret@gmail.com .

Øvrige henvendelser til styrets medlemmer, eller vaktmesterne, kan skje via sms, eller skriftlig. Vaktmesterne har en egne postkasse på veggen utenfor redskapsboden i garasjen – like innenfor garasjeporten.

Henvendelser som ikke er presserende å få drøftet eller ordnet opp i – skal unngås i helger og/eller på kveldstid.

 

Forretningsførsel og forvaltning av Sameiet Hanapiren

Selskapet Resultat24 er valgt til å være Sameiet Hanapirens forretningsfører.

Det innebærer at selskapet bistår Hanapiren med regnskaps- og forretningsførsel, herunder regnskapsavslutning og presentasjon av årsoppgjør på Hanapirens årsmøte hver vår.

 

 

§ Ordensregler og vedtekter for Hanapiren

Ordensreglene og vedtektene er utarbeidet av sameiets styre og vedtatt på sameiets generalforsamling. Formålet med disse to dokumentene er å bidra til et best mulig bomiljø for alle beboere i Sameiet Hanapiren.

I tillegg til ordensregler på norsk er det også utarbeidet versjoner av dokumentene på engelsk.

 

Rules and regulations of the Sameiet Hanapiren

Rules for the owners and the residents of Sameiet Hanapiren

 

 

Årsmøtet

Årsmøtet – også kalt generalforsamlingen eller sameiermøtet – skal, ifølge vedtektene for Sameiet Hanapiren, holdes hvert år innen utgangen av april.     Det skal innkalles skriftlig til møtet av styret. Les mer om årsmøtet under punkt 8 i Vedtektene for Sameiet Hanapiren.

 

 

Dyrehold

Beboere som vil holde hund, katt etc skal melde fra om dette til styret. Det forutsettes at dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige beboerne i sameiet. Det tenkes i denne forbindelse også på allergiske reaksjoner.

Kristine Andersen og unghunden «Zappa» på en luftetur en kveld i juli 2017

Av praktiske årsaker forventes det at hunder holdes i bånd på sameiets eiendom. Det forutsettes også at hunde-eier «plukker opp» etter hunden – når de er ute og har seg en luftetur.

 

 

Innglassing av balkonger og terrasser

Etter at Hanapiren ble ferdigstilt i 2008, begynte også innglassingen av balkongene/terrassene i de forskjellige bygningene. Styret hadde ansvar for at det var harmoniske løsninger som ble valgt av den enkelte sameier, og ikke minst at utførelsen ble ensartet fra leilighet til leilighet.


Så lenge alle holdt seg til samme leverandør gikk det forholdsvis greit. Resultatet ble akseptabelt. Sameiet Hanapiren fremsto på alle vis som et eksempel på vellykket arkitektur.

Det er fortsatt styret i Sameiet Hanapiren som skal ivareta utseendet på de løsninger som velges når balkonger og terrasser som fortsatt ikke er glasset inn skal bearbeides. Tidligere leverandør er ikke lenger i markedet, men nye aktører har meldt seg. Styret har det vanskelige arbeidet med å godkjenne de løsninger som presenteres.

Hvem eier balkongene og terrassene ?

Da utbygger av Sameiet Hanapiren forberedte organiseringen av sameiet og tinglysningen av selve seksjonsbegjæringen, ble også den enkelte planløsning tinglyst. Det areal som ligger innenfor ytterveggene ble beregnet og utgjorde den enkelte sameiers kvadratmessige andel av fellesbrøken for alle andelseiere i fellesskapet.
Balkonger og terrasser inngår ikke i den enkelte sameiers bolig. Bruksretten tilfaller naturlig nok den enkelte sameier, men eiendomsretten tilhører egentlig fellesskapet (sameiet).

På denne bakgrunn er det også at sameiet v/ styret er satt til å bestemme over hvordan balkonger og terrasser brukes – i likhet med hvorledes andre deler av sameiets felles eiendom forvaltes. Det vises til «Ordensreglene for Sameiet Hanapiren» hvor det under punktet Balkonger/terrasser er notert en del retningslinjer for bruken.

Hensikten er ment som et forsøk på å ivareta (sitat) at Hanapiren skal fremstår med et fint, estetisk totalinntrykk.