Hanapiren sameie

Felleshuset

Felleshuset har fjorden som nærmeste nabo i vest

Felleshuset er en del av Sameiet Hanapiren, og er tiltenkt benyttet av sameierne.
Huset byr på overnattingsmuligheter. Det er et soverom med to senger. I tillegg er det mulighet for overnatting for fire personer på to sovesofaer. Det er også dusj og wc.
I tillegg til å være overnattingsmulighet for sameierne og deres pårørende etc. er det også mulig for lag og foreninger til å leie felleshuset for å benytte husets selskapslokale til møter av forskjellig slag, herunder også konfirmasjoner etc.


Det lar seg gjøre å holde selskap med opptil 30 – 40 gjester i Hanapirens felleshus.

 

 

Leie av felleshuset

Bestilling av Felleshuset gjøres via nedenstående kalender, for Sameiet Hanapiren beboere, andre leietakere tar kontakt iht egen avtale eller via e-post til felleshuset@gmail.com

sameiet-hanapiren.reservio.com

Avtale om leie av felleshuset, skal undertegnes, og leiebeløpet skal være forskuddsbetalt før nøkler utleveres. Avtalen er ikke bindende før mottatt betalingsbekreftelse foreligger.

  • Leien betales til VIPS konto 585597 Sameiet Hanapiren eller konto
    nr. 3207 30 27399
  • Felleshuset reserveres når leien er betalt og senest 14 dager etter mottatt kontrakt.

Ved eventuell avbestilling senere enn 14 dager før bestilt leieperiode, refunderes 50% av innbetalt beløp. Ved avbestilling tre dager, eller senere, før avtalt leieperiode – refunderes ikke noe av innbetalt leiebeløp.

Felleshuset er en del av Sameiet Hanapiren, og er beregnet i hovedsak til bruk for Hanapirens beboere. Beboere som leier lokalene er ansvarlig for at felleshusets og sameiets reglement blir fulgt og bekreftet fulgt ved underskrift av leieavtalen.

Huset består av et selskapslokale med fullt utstyrt kjøkken inkl. hvitevarer og møbler/inventar for inntil 40 personer. Møbleringen består for øvrig av to doble sovesofaer.

Videre omfatter felleshuset soverom for to personer med tilhørende dusj/wc.

Rampe for rullestolbruker finnes i lagerrommet, og kan benyttes ved behov.

Drift av felleshuset skal være selvfinansierende. Målsetningen er at leieinntektene skal dekke løpende utgifter i forbindelse med felleshuset, herunder elektrisitet, forsikring, vedlikehold og reparasjoner og annet.

 

Leiepriser for Sameiet Hanapiren beboere

  • Fredag-lørdag og søndag kr 500,- pr døgn
  • Øvrige ukedager kr 250,- pr døgn
  • Søndag til mandag kr 250,- pr døgn.

For andre leietakere i andre Sameier, foreninger, etc gjelder andre priser iht avtale.
Utleie skjer fra kl 12 til kl 12 dagen etter – hvis ikke annet er avtalt.

Leie av felleshuset kan bare reserveres for 7 døgn. En lengre periode kan avtales kun i særskilte tilfeller.

 

 

 

Regler for bruk av felleshuset

1. Utleie av felleshuset skjer skriftlig ved undertegning av leieavtale. Hanapirens utleieansvarlige person. Leiebeløpet framgår av leieavtalen. Avtalen anses ikke for å være bindende før leiebeløpet er innbetalt på Hanapirens konto. Når avtalt leie er betalt kan nøkkel hentes i nøkkelboks med oppgitt kode fra kl 12:00 første leiedag og skal være tilbakelevert innen kl 12:00 dagen etter siste leiedag.

 

2. Leietaker rydder og rengjør lokalene etter bruk. Oppvaskmaskin tømmes og gjøres ren/ryddig.

Uteområdet rundt felleshuset skal også etterses og ryddes om nødvendig. Møbler og annet inventar skal etterlates slik de sto da lokalene ble tatt i bruk. Eventuelle ekstra stoler og bord som hentes ut fra lagerrommet – skal settes tilbake på plass. Ufullstendig rengjøring/rydding vil bli utført for leietakers regning av eksternt rengjøringsfirma.

3. Matrester etc fjernes fra kjøleskap/fryser. Kjøleskapet rengjøres. Alt avfall fjernes fra felleshuset og sameiets eiendom – alternativt kan det sorteres og legges ned i sameiets avfalls-stasjon like ved hovedadkomsten til Hanapiren.

4. Bruk av felleshuset skal skje uten sjenanse for sameiets beboere. Utendørs musikk eller støy skal ikke forekomme. Arrangementer som holdes i felleshuset skal være avsluttet innen kl 01.00 natt til lørdag og søndag. På øvrige dager er avslutningen satt til kl 24.00. Det skal tas hensyn til lydstyrke ved spilling av musikk.

5. Alkohol skal ikke nytes utendørs. Røyking er ikke tillatt innendørs i felleshuset.

6. Bruk av grill er ikke tillatt verken inne eller utendørs ved felleshuset. Ved bruk av fakler el. lign. skal disse stå på et underlag, slik at stearin ikke renner ut over heller eller annet underlag. Oppskyting av fyrverkeri er ikke tillatt på Hanapiren.

7. Sengetøy skal luftes før det legges tilbake etter bruk.

8. Skade som påføres bygningen, utstyr eller inventar – erstattes av leietaker.

9. Ved tap av utlevert nøkkel, vil leietaker bli belastet for alle omkostninger forbundet med skifte av systemlås og nøkler.

10. Leietaker skal gjøre det kjent for sine gjester og andre, at det er begrensete parkeringsmuligheter i Hanapiren. I særlig grad gjelder dette overnattingsgjester som oppholder seg i felleshuset over flere døgn. Parkering og /eller kjøring inne på selve havneområdet i Hanapiren er ikke tillatt. Eneste unntak er varetransport, og transport av bevegelseshemmede - til eller fra felleshuset.

11. For øvrig gjelder de samme ordensregler og vedtekter som for Sameiet Hanapiren.