Hanapiren sameie

Parkering – biler og sykler

Parkering på Hanapiren

Hver bolig i sameiet har egen biloppstillingsplass i garasjeanlegget i underetasjen. Det er viktig å påse at ingen uvedkommende slipper inn i anlegget idet rulleporten står åpen ved inn- eller utkjøring.

Sameiet disponerer noen ekstra biloppstillingsplasser. Disse leies ut til sameiere som har behov for en ekstra biloppstillingsplass på åremål. Fordelingen skjer ved loddtrekning i regi av styret.

 

 

Gjesteparkering

Det er anlagt parkeringsplass for gjester i sameiet. Gjesteparkeringen omfatter kun 6 biloppstillingsplasser. Det er således viktig at reglene for bruken av gjesteparkeringen overholdes.

Det står mer å lese om parkeringsanlegget i Hanapiren i ordensreglene for sameiet.

 

Sykkelparkering

Det er plass for et begrenset antall sykler i en egen felles sykkelbod og i et sykkel-oppheng i garasjanlegget i Hanapiren. Det er også gitt tillatelse til å plassere sykler bak eiers egen bil i garasjeanlegget i kjelleren.

Uansett skal sykler som plasseres i Hanapiren, være i god stand, og være merket med eiers navn. Sykler som er i ustand, herunder punkterte, og som eier ikke har planer om å benytte – bes fjernet fra parkeringsanleggene i Sameiet Hanapiren.