Hanapiren sameie

Nyttige Råd & tips

 

Det finnes mange og gode råd i forbindelse med planlegging av reiser, men ikke mange om tiltak som er viktige å sette ut i livet når vi kommer hjem fra reiser i inn- og utland.

Effektiv bekjemping av veggedyr etc

Ta ikke bagasjen rett inn i boligen når du kommer hjem fra en utenlandsreise. Gå inn og ta fram et hvitt laken og legg dette ut over balkonggulvet. Deretter tas bagasjen inn, et kolli om gangen. Alle klær tas fram, plagg for plagg, og ristes grundig over lakenet. Til sist børstes kofferten også grundig over lakenet. Slik behandles alt du har hatt med deg – inklusiv de klær som du har på deg – ikke glem sko, vesker og poser etc.
Når alt er renset brettes lakenet sammen – før du bærer det ut og rister det, for eksempel ute på bryggekanten.

Legionella?

Etter mange døgns fravær er det ikke sikkert at dusjhodet på badet er helt til å stole på? Det finnes undersøkelser der det etter et par ukers tid, kan påvises at legionella-smitte finnes i dusjhoder på bad i private boliger.
Tapp opp vann i en bøtte og senk dusjhodet ned i bøtten. Ha flytende såpe i vannet før dusjhodet vaskes ved at det føres opp og ned i såpevannet – før dusjen settes på og får spyle seg i bøtten et par minutter til alt såpeskum er borte og dusj/badekar også er fri for såpeskum.

Ringe lukt!

En skvett frostvæske i sluken hindrer at vannlåsen tørker inn under reisefraværet.

Mange har nok opplevd at det er kloakk-lukt i leiligheten, når de kommer hjem etter lengre fravær. Det skyldes vanligvis at vannlåser har tørket ut, slik at lukt fra avløpsledningene siver inn. Problemet kan unngås ved at det helles et par desiliter frostvæske ned i sluken før avreisen.

 

 

Spørsmål som ofte stilles (FAQ)

Mange spørsmål stilles ofte når det gjelder Hanapiren og hva som foregår i sameiet vårt I Daleveien 2 – 12 ? Her følger noen svar – har du flere kan det kanskje være lurt å ta kontakt med styret eller en av vaktmestrene ?

 

Avfall

Se egen omtale om Hanapirens avfallsstasjon.

Brannslukningsapparater

Hver leilighet er utstyrt med brannslange, eller bærbart pulverapparat for slukking av branntilløp.

Brannvarsler

Alle leilighetene har brannvarsler med direkte forbindelse til brannvesenet. Unntak leilighetene i C-blokken.

Bio-poser

Benyttes for oppsamling av grøntavfall og matrester etc. Legges i nedkast for biologisk avfall på Hanapirens avfallsstasjon.

Båndtvang

Hunder i sameiet har båndtvang så lenge de befinner seg innenfor sameiets område.

Dyrehold

Det skal meldes fra til styret om planer om anskaffelse av kjæledyr i Sameiet Hanapiren.

Forsikring

Bygningsmassen og fellesanleggene er forsikret i regi av sameiet. Den enkelte beboer må selv ordne med innboforsikring og andre forsikringer av privat karakter.

Husbråk

Husbråk meldes til styret, etter at eventuell løsningsorientert dialog mellom berørte naboer ikke har ført fram.

Internett og TV-kanaler

Mer informasjon om dette finner du på siden for drift og vedlikehold.

Nøkler Pass godt på husnøklene!

Det er kostbart å måtte rekvirere nye. Bestillinger går via styret som skaffer nye systemnøkler etter skriftlig rekvisisjon. Eier må selv betale regningen.

Ordensregler

Ordensregler for Sameiet Hanapiren er utarbeidet for å hjelpe til med å fremme gode forhold for, og mellom beboerne.

Parkering

Alle leiligheter i sameiet er tildelt en biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg. Videre er det seks parkeringsplasser for gjester under blokk C.

Portåpner garasjen

Portåpneren følger leiligheten. Ved mellomrom skiftes batteriet i portåpnerne. Tap av portåpner meldes til sameiet.

Røykvarsler

Alle leiligheter er utstyrt med røykvarsler. Batteri skiftes årlig – eller når det varsles om lavt strømnivå på batteriet. Røykvarsler er et meget viktig hjelpemiddel innen sameiets brannsikring.

Vannlekkasjer

Alle må være med å forebygge at det forekommer vannlekkasjer i Hanapiren. Et ufravikelig minimumskrav er at alle må vite hvor hovedstoppekranen for vann befinner seg – og at de kan bruke den.

Vedtekter

Vedtektene for Sameiet Hanapiren bygger på bestemmelsene i Eierseksjonsloven. Vedtektene redegjør for de formelle forhold som knytter seg til sameiet og sameiets drift, valg av tillitsvalgte, styret, årsmøtet etc. etc.